Skip to content

สิ่งอำนวยความสะดวก

 

Office 1

 • รองรับพนักงานได้สูงสุดถึง 30 ท่าน
 • พื้นที่ภายในถูกออกแบบมาอย่างเป็นสัดส่วน
 • มีความเป็นส่วนตัวแม้ว่าจะทำงานในออฟฟิศเดียวกัน
 • มีห้องสำหรับ Manager 2 ห้อง
 • ทุกโต๊ะมีลิ้นชักสำหรับเก็บของของพนักงานแต่ละคน
 • ภายในห้องมีกระดาน whiteboard สำหรับเขียนหรือประชุมงาน
 • สำหรับธุรกิจที่ต้องมี Call Center ทางเราสามารถออกแบบระบบ Call Center ประจำออฟฟิศได้

Office 2

 • รองรับพนักงานได้สูงสุดถึง 40 ท่าน
 • เป็นห้องออฟฟิศขนาดใหญ่
 • พื้นที่ภายในถูกออกแบบมาอย่างเป็นสัดส่วน
 • มีความเป็นส่วนตัวแม้ว่าจะทำงานในออฟฟิศเดียวกัน
 • มีห้องสำหรับ Manager 2 ห้อง
 • ทุกโต๊ะมีลิ้นชักสำหรับเก็บของของพนักงานแต่ละคน
 • สำหรับธุรกิจที่ต้องมี Call Center ทางเราสามารถออกแบบระบบ Call Center ประจำออฟฟิศได้