Skip to content
ADDLINK
เงื่อนไขและรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำนักงาน
ADDLINK BLDG. SERVICED OFFICE RENTAL DETAILS

อัตราค่าบริการ ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่แต่ละส่วน  ค่าไฟ และค่าน้ำ  รวมไปถึงค่าบริการในส่วนอื่นๆ

รายละเอียดและระเบียบในการเช่าพื้นที่และการใช้พื้นที่ภายในอาคาร

1.เวลาในการใช้พื้นที่สำนักงาน
พื้นที่สำนักงาน หมายถึง พื้นที่ที่ผู้เช่าสามารถใช้บริการได้เมื่อทำการเช่าเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้
          1.1 Office1 ตั้งอยู่บนชั้น 2 ฝั่งตะวันตกของอาคาร รวมพื้นที่ระเบียงด้านข้างและด้านหลังที่เป็นโซนพักผ่อน (Balcony)  หรือ
          1.2 Office2 ตั้งอยู่บนชั้น 2 ฝั่งตะวันออก หรือ
          1.3 ห้องเช่าเอนกประสงค์ชั้น 1
ผู้เช่าสามารถใช้พื้นที่เช่าได้ตั้งแต่เวลา  06.00 น. – 21.00 น.  กรณีเกินเวลาที่กำหนด จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านเครื่องปรับอากาศรวม จำนวน 50 บาทต่อชั่วโมง

2.ค่ามัดจำอุปกรณ์สำนักงาน
          อัตราค่ามัดจำต่อสัญญาเช่ารายเดือน/รายปี    จำนวน  200,000   บาท
          อุปกรณ์สำนักงานที่ผู้ให้เช่า มีให้กับผู้เช่า เป็นเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากบริษัทชั้นนำ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการเก็บค่ามัดจำ สำหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าว โดยก่อนการเข้าใช้บริการ จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อย ตามหมายเลขของทรัพย์สิน เพื่อความเข้าใจตรงกันของเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นก่อนการเข้าพื้นที่
           หมายเหตุ
          1.อุปกรณ์สำนักงาน หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทางผู้ให้เช่ามีไว้บริการ เป็นอุกรณ์ที่ช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงานของท่าน อาทิ เช่า โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เย็น และอื่นๆ ภายในสำนักงานทั้งหมด
          2.ความเสียหาย อันได้แก่ รอยกรีดบนอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ รอยเปื้อนจากสีหรืออื่นๆ ถาวรที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ ความเสียหายที่เกิดจากโครงสร้างบิดงอของอุปกรณ์  หรือความเสียหายของอุปกรณ์เดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้อีก

3.การเข้า-ออก อาคาร          
ผู้เช่าและพนักงาน จะต้องมีบัตรประจำตัวในการสแกนเข้า-ออกอาคาร  ผู้ให้เช่าจะเป็นฝ่ายจัดทำให้ โดยคิดค่าบริการ 100 บาทต่อชิ้น (กรณีบัตรชำรุดหรือเสียหาย สามารถแจ้งเพื่อทำใหม่ได้ โดยคิดค่าบริการ 100 บาทต่อชิ้น)  แต่ถ้าผู้เช่าและพนักงานมีบัตรที่เป็น FRID เดิมอยู่แล้ว สามารถนำมาลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4.ระบบปิดการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอาการอัตโนมัติ
สำนักงานจะมีระบบปิดการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติทั้งหมด 2 ช่วงเวลาต่อวัน คือ 21.00 น. และ 00.00 น. หากยังมีพนักงานอยู่ภายในสำนักงานหรือใช้งานอยู่ สามารถเปิดใช้งานได้เองอีกครั้ง

5.การใช้พื้นที่ส่วนกลาง (Common Areas)
ผู้เช่าและพนักงาน สามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางได้ ดังนี้
3.1 พื้นที่  Second Floor with Balcony (2FWB)  โซนระเบียงชั้น 2
3.2 ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัว โปรดรักษาความสะอาด

6.การใช้ห้องประชุม
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เช่า  ผู้เช่าและพนักงาน สามารถใช้ห้องประชุม Meeting Room 1 หรือ Meeting Room 2 ได้ฟรี 10 ครั้ง ต่อเดือน ต่อห้อง โดยต้องแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุมล่วงหน้าตั้งแต่ 30 วันถึง 1 วัน ก่อนที่จะใช้งาน  นอกเหนือจากนี้ จะมีค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ชม.ละ 300 บาท ทั้งนี้การใช้ห้องประชุมจะเป็นไปตามกฏมาก่อนได้ก่อน (First Come First Serve)

7.การใช้พื้นที่สำหรับจอดรถ
พื้นที่จอดรถทั้งหมดจะเป็นการจัดสรรแบบมาก่อนได้จอดก่อน First Come First Serve  แต่ในกรณีที่ทางผู้เช่ามีรถประจำสำนักงาน ผู้ให้เช่าจะมีพื้นที่จอดรถกำหนดเฉพาะให้กับผู้เช่า (Designated Area) เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับจอดรถยนต์ของทางผู้เช่าจำนวน 5 คัน โดยจะมีป้ายกำกับให้บริเวณชั้น 3 ของลานจอดรถ

8.การปรุงอาหาร และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเตรียมอาหาร
ห้ามผู้เช่าและพนักงานทุกคน ประกอบอาหารทุกชนิดบริเวณภายในและภายนอกอาคาร แต่สามารถนำอาหารจากข้างนอกเข้ามารับประทานได้ โดยภายในออฟฟิศจะมีตู้เย็น ซึ่งผู้ให้เช่าเตรียมไว้ให้ 1 ชุด สำหรับเก็บอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมซิงค์ล้างจานให้ใช้   หากผู้เช่า    ฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว หรือกระทำการใดๆ จนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของสำนักงาน ผู้เช่าจะต้องชดใช้ค่าเสียทั้งหมดตามที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควร โดยไม่มีข้อแม้ทุกกรณี

9.การรักษาความสะอาด
ผู้ให้เช่า จะมีแม่บ้านส่วนกลาง สำหรับทำความสะอาดพื้น และ เก็บขยะทิ้งในพื้นที่เช่าทุกโซน 

10.ห้ามใช้เสียงในยามวิกาล
งดใช้เสียงดังในยามวิกาล ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

11.ระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน
สำนักงานจะมีระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งรูปแบบกล้องวงจรปิด กล้อง CCTV และพนักงานรักษาความปลอดภัย โดย กล้องวงจรปิดและกล้อง CCTV จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานรักษาความปลอดภัยจะทำงาน 18.30 น. – 06.00 น. โดยประตูทางเข้า-ออกลานจอดรถ จะถูกปิดในช่วงเวลา 23.00 น. เป็นต้นไป หากมีการเข้า-ออกในช่วงเวลาดังกล่าว จะต้องให้ พนักงานรักษาความปลอดภัย เปิด-ปิดให้เท่านั้น

12.การปรับปรุงหรือซ่อมแซมพื้นที่เช่า
ผู้ให้เช่าไม่อนุญาตให้ผู้เช่า ทำการเจาะพื้น และผนังโดยเด็ดขาด สำหรับการเจาะผนังหรือพื้นที่อื่นๆ ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร และ จะต้องใช้ผู้รับเหมาที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควร เท่านั้น
หากผู้เช่าฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงในทันที และผู้เช่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย เป็นค่าปรับตามการประเมินจากบริษัทประเมินที่มีความน่าเชื่อถือ และ ผู้ให้เช่าเห็นสมควรด้วยเท่านั้น

13.การชำระค่าเช่า
ค่าเช่าสำนักงาน ค่าใช้กระแสไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เมื่อผู้ให้เช่าหรือพนักงานเก็บเงินได้นำใบแจ้งหนี้มาเรียกเก็บเงิน  ผู้เช่าต้องชำระให้โดยพลัน  หากสิ้นสุดสัญญา  ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ยังค้างชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งสิ้น 

14.การสิ้นสุดสัญญาเช่า
เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าและพนักงานจะต้องออกจากสถานที่เช่า โดยขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าหรือของผู้อื่นที่อยู่ในความครอบครองของผู้เช่าออกจากสถานที่เช่า  และส่งมอบสถานที่เช่านั้นให้แก่ผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน นับแต่วันสัญญาสิ้นสุดลง

15.การบอกเลิกสัญญาเช่า
เมื่อสัญญาเช่านี้เลิกกันไม่ว่ากรณีใดๆ หรือผู้เช่าผิดสัญญานี้แต่ข้อใดข้อนึง ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านี้ได้โดยพลันทันที และใมห้ถือว่าผู้เช่ายินยอมเลิกสัญญาเช่านี้ด้วย

16.การชำระค่าปรับ กรณีผู้เช่าย้ายออกก่อนกำหนด หรือทำผิดสัญญาเช่า 
กรณีที่ผู้เช่ากระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ผิดในสัญญาเช่านี้ อันได้แก่ ไม่ชำระค่าเช่าตามวันเวลาที่กำหนด หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้วไม่ขนย้ายสิ่งของออกจากสถานที่ภายในเวลาที่กำหนด อันเป็นเหตุให้ผู้เช่าเสียเวลาจนไม่สามารถดำเนินการให้เช่าแก่ผู้เช่ารายต่อไปได้  ผู้เช่ายินยอมที่จะรับผิดชอบและชำระค่าปรับดังกล่าวตามที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควร