Skip to content
เช่าสำนักงานประจำจังหวัดอุบลราชธานี

Serviced Office หมายถึง “สำนักงานให้เช่าแบบบริการ” หรือ “สำนักงานให้เช่าที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทำงาน” นั้นเอง ซึ่งเป็นรูปแบบของการ
ให้เช่าพื้นที่สำนักงานที่ให้บริการแบบครบวงจร ทั้งพื้นที่ทำงานที่ต้องการใช้งาน อุปกรณ์ต่างๆ และบริการหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำธุรกิจของผู้เช่า
การเช่าสำนักงานแบบ serviced office ของเราจะมีระยะเวลาสัญญาที่ยืดหยุ่นและเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการพื้นที่ทำงานชั่วคราว
หรือไม่ต้องการดูแลด้านบริหารและบริการสำนักงานต่างๆ เพิ่มเติม สำนักงานแบบ serviced office ของเรามีสถานที่ตั้งที่ดี อุปกรณ์ในการทำงานและบริการเสริมอื่นๆ
ที่ช่วยให้การทำธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งมีทั้ง Internet ความเร็วสูง แม่บ้านทำความสะอาด ลดความซับซ้อนในการดูแลสำนักงานให้น้อยที่สุด พร้อมพื้นที่จอดรถจำนวนมาก ทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้ท่านแบบ turn-key solution มาทำงานในตึกของเรา ไม่ต้องเตรียมอะไรมา พร้อมเข้าทำงาน มีโซนพื้นที่เช่าเยอะ
แอร์เย็นด้วยระบบแอร์รวมจาก Daikin VRV ปลอดภัยด้วยยามรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

รายการสำนักงานให้เช่า

Room Planner

Office 1 (West Wing) ขนาด 360 ตารางเมตร

พื้นที่โดยประมาณ 360 ตารางเมตร รองรับพนักงานได้
40 – 50 ท่าน มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมากมาย
อาทิเช่น ห้อง Manager 2 ห้อง ห้องเก็บเอกสาร ห้องส่วนตัวภายใน โซนครัว และ โซนพักผ่อน ทุกโต๊ะมีลิ้นชักส่วนตัว

อัตราค่าบริการรายเดือน (ค่าเช่าสถานที่+ค่าแอร์รวม)
    ราคา 95,000  บาท
(ไม่รวมค่าไฟ ค่าไฟคิดตามจริงหน่วยละ 8 บาท)

Room Planner

Office 2 (EAST WING) ขนาด 150 ตารางเมตร

พื้นที่โดยประมาณ 150 ตารางเมตร รองรับพนักงานได้
20 – 25 ท่าน มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมากมาย
อาทิเช่น ห้อง Manager 2 ห้อง ตู้เก็บเอกสาร  กระดานไวท์บอร์ด โซนโต๊ะทำงานแบบมีฉากกั้น ทุกโต๊ะมีลิ้นชักส่วนตัว

อัตราค่าบริการรายเดือน (ค่าเช่าสถานที่+ค่าแอร์รวม)  ราคา 70,000  บาท
(ไม่รวมค่าไฟ ค่าไฟคิดตามจริงหน่วยละ 8 บาท)

Room Planner

Office 3 (3rd Floor) ขนาด 272 ตารางเมตร

พื้นที่โดยประมาณ 272 ตารางเมตร ดีไซน์สวย ทันสมัย
รองรับพนักงานได้ 22 – 25 ท่าน (สามารถเสริมได้10+)
มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมากมาย อาทิเช่น กระดานไวท์บอร์ด ทุกโต๊ะมีลิ้นชักส่วนตัว ติดกับห้อง Planty Room
ส่วนกลาง

อัตราค่าบริการรายเดือน (ค่าเช่าสถานที่+ค่าแอร์รวม)   
ราคา 90,000  บาท
(ไม่รวมค่าไฟ ค่าไฟคิดตามจริงหน่วยละ 8 บาท)

การเช่าบริการพื้นที่สำนักงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด